Ujahavanje konj


Če vas je zagrabila ta huda bolezen imenovana konjo(lju)bezen in ste si v njeni vročici kupili neujahanega konjička, ga pripeljite k nam v šolo. Ujahali vam ga bomo po načelih angleškega načina jahanja. Odvisno od njegovega predznanja, karakterja in dojemljivosti predvidevamo, da bo skozi, njemu prijazen način učenja v 2 -3 mesecih osvojil tako znanje, da bo vaš zanesljiv sopotnik na terenskih jahanjih. V proces učenja aktivno vključimo tudi vas, ko z  jahanjem v maneži in na terenu pod našim nadzorom spoznavate nove kvalitete vašega konja.

In konjo(lju)bezen postane kronična.